ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?

Kannada News

29-08-2018

ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ?


ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ

28 respondents

ಹೌದು82%

ಇಲ್ಲ7%

ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ11%

ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


Please be more transparent by displaying us the total number of votes. Also provide an UNDO option. More number of polls will make the app interesting to use.
  • Karthik
  • Professional