SIDBI ಸಿದ್ಧ

SIDBI Ready

25-06-2020

ಇಂಡಿಯಾ SME ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು SIDBI ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SIDBI) ಇಂಡಿಯಾ SME ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತರ್ಗತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು
ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ರ ನಂತರದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಭೌತಿಕ/ದೈಹಿಕ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಟೂಲ್‌ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲ
ನೀಡುವ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (MSME) ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು.

SIDBIಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ,
ಐ.ಎ.ಎಸ್., “SIDBIಯು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ SME ಸರ್ವೀಸಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು
ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರವೇಶವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ
MSMEಗಳು, MSME ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರು, ಹಣಕಾಸುದಾರರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು,
ಸರ್ಕಾರ, ನಿಯಂತ್ರಕರು, ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಒಮ್ಮುಖವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ
ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳವಾಗಲಿದೆ.”

ಈ ಫ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
·        MSMEಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು, ಹಣಕಾಸು eKYC ಪಡೆಯುವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ಧನೆ
ಪಡೆಯುವುದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಸಲಹೆ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರವೇಶ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು /
ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೂಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು.

·        ಹಣಕಾಸುದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ದಸ್ತಾವೇಜೀಕರಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ
ನೋಡಬಹುದು.

·        ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿ, ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ
ಪರಿಹಾರಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

·        ನೀತಿಗಳು/ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ
ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಖರೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು
ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

·        ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಮಗ್ರ-ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು, ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು.

·        ನೌಕರರು ನೋಂದಣಿ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್/ಅಪ್‌ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಬೆಂಬಲ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

·        ಉದ್ಯಮ ಸಂಘಗಳು ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು, ಡೈರೆಕ್ಟರಿ
ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಟೆಕ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ವಿಶಾಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
·        ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು
ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ
ವೆಬ್‌ಪುಟವು MSMEಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್
ರೆಪೊಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ತೆರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ, ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳು,
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳ
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಇವು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್‌ಗಳು, ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ MSMEಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಇವು MSMEಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು
ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು.
·        NBFCಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್‌ಗಳು ತ್ವರಿತ ಕಾಗದರಹಿತ
ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ eKYCಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಬಹುದು. ದೂರಸ್ಥ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು eKYC ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಾಲದ ನಿರ್ಧಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
·        ನಿಯಮಿತ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸಹಿಯನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
·        ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಿಕೆ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗಮನ.
·        ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಚಾಲಿತ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಸನ್ನಿವೇಶ ಯೋಜನೆ.
·        ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ಆಧಾರಿತ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಅಪಾಯರಹಿತ-ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು
ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು
FMCGಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ
ಅತಿಯಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿವೆ.
·        ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ MSMEಗಳಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೂರೈಕೆ
ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದನ್ನು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.


ಸಂಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು

#sidbi #MSME #IndiaSME #CovidSIDBI


ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ

ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು


ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ